చిరంజీవి తొ నటించడం నా అద్రుష్టం - సినీమా అర్టిస్ట్ గణెష్   [ Posted on 2015-10-24 ]

ఒక చిన్న బిల్దర్ గా మొదలుపెట్టి ఎనోకష్టాలు ఎదుర్కొని తనకంటు ఒక గుర్తింపు తెచుకొని సినిమా రంగంలొ రానిస్తు తన ద్వార మరికొంత మందికి ఉపాధి కలిపిస్థున మన ఖమ్మం జిల్లా కళాకరుడు గణెష్తొ కాసెపు...

1. మీ బాడి బిల్డర్ ప్రయానం ఎప్పుదు మెదలూఅయింది?
1996-97 మద్యలొ చిన్న వ్యాయామాషాలలొ ప్రారంబం అయింది తరువాత గవర్నమెంట్ వారి లోన్ తిసుకొని సొంతంగా జిమ్మ్ ప్రారంబించాను. 2002 లొ మిస్తర్ ఇండియా పొటిల్లొ 3 వ స్థానం వచింది.

2. సినిమాలొ అవకాశం ఎలా వచింది?
మా స్నెహితుడి కి సినిమా చాన్స్ వచింది అతనితొ పాటు నెను కుడా వెళాను. అక్కడ ఎవరొ రాకపొతె నన్ను అడిగారు చెస్తావా అని అలా వచీంది ఆ సినిమా నె పవర్ స్టార్ జాని

3. మొదటి సినిమా పవర్ స్టార్ తొ ఎలా ఫీల్ అయారు? కొంచెం భయం వెసింది కాని పవర్ స్తార్ వినయం చూసి భయం పొయింది

4. ఆ తరువాత ?
చిరంజీవి గారి తొ రెందు సినిమలూ చెసాను. ఒకటి జై చిరంజీవ ఇంకొటి అందరివాడు

5. మొదట తమ్ముడి తొ తరువతఅన్నయ తొ .....?
జై చిరంజీవ లొ మొదటి పైట్ నన్ను చూసి మెచూకునారు

6. ఇప్పటివరకు ఎన్ని సినిమాలు చెసారు?
దాదాపు 80 సినిమలు చెసను మొన్నిమధ్య విడుదలయెన బ్రూస్ లీ సినిమ చెసాను

7. చెస్తున సినిమలు?
సర్దార్ . శంకరాబరణం. అల్లు అర్జున్ సినిమా . తమిళంలొ రెండు . హింది లొ ఒకటి చెస్తునాను

8. మీ ద్వార ఎంతమందిని సినిమ రంగంలొ ఉపాది కల్పించారు?
బాహుబలి సినిమా కి దాదాపు 100 మందిని తిసుకువెలడం జరిగింది. కొంతమంది హిరొస్ కి ట్రెనెర్ స్ గా వునారు.నా వల్ల ఇంతమందికి ఉపాది కలగదం వల్ల చాలా సంతొషంగా వుంది.

మీరు ఇలాగనె ఇంకా చాల సినిమాలలొ నటిస్థు ఇంక చాల మందికి ఉపాది కలిపించాలని కొరుకుంటునాము.

News Added By
Name : umakanth
Mobile : 8341885373
Address : ramavaram
Mandal : Kothagudem
District : Khammam
మీరు సేకరించిన వార్తలు వెబ్ సైటు నందు జత చేయండి.  ADD NEWS

స్వాగతం!

మీరు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన వ్యాపారస్తులైనా, లేదా ఏదైనా వృత్తిలో నైపుణ్యం గల వారైతే మీ వ్యాపార లేదా నైపుణ్యతా వివరములు ఉచితంగా www.ekhammam.com నందు ఉంచవచ్చు. మీరు అమ్మదలచుకున్న ఆస్తి, వస్తు, వాహన వివరములు కూడా ఉచితంగా www.ekhammam.com నందు ఉంచవచ్చు.

ADD LISTING

ఇప్పుడు మీరు సులభంగా రిపోర్టర్ కావొచ్చు!

మీరు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందినవారైతే ఏదైన ఆసక్తికరమైన వార్త లేదా ప్రజా సమస్య మీ దృష్టికి వస్తే ఆ వార్తని www.ekhammam.com నందు మీ అకౌంట్ కి లాగిన్ అయి మీరే స్వయంగా సైటు నందు జత చేయవచ్చు. ఆ వార్త మీ వివరములతో సహా www.ekhammam.com నందు ప్రచురింపబడుతుంది.

ADD NEWS

వెబ్ సైటు కేవలం Rs.2950 మాత్రమే

ఇప్పుడు మీ వ్యాపారమునకు సంభందించిన వెబ్ సైటు కేవలం Rs.2950 తో ప్రారంభించవచ్చు. (Domain+Web Space+Designing)

CALL : 9848882969